top of page
โครงการ Ascott คอนโดมิเนีย สาทร

โครงการ
Ascott คอนโดมิเนีย สาทร

Project : Ascott คอนโดมิเนียม สาทร

Location : สาทร กรุงเทพฯ

Type : คอนโดมิเนียม 3 ห้องนอน

Style : Modern 

Area : พื้นที่ในการตกแต่ง 185 ตร.ม.

bottom of page