top of page
โครงการ คิว ประสานมิตร คอนโดมิเนียม

โครงการ
คิว ประสานมิตร คอนโดมิเนียม 

Project : คิว ประสานมิตร คอนโดมิเนียม 

Location : สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Type : คอนโดมิเนียม 2 ห้องนอน

Style : Modern Contemporary

Area : พื้นที่ในการตกแต่ง 72 ตร.ม. , 38 ตร.ม.

bottom of page